عزم کنسرسیوم حلما گستر برای رونق اقتصادی با توسعه ICT

مدیران‌عامل و نمایندگان یازده شرکت بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات گرد هم آمدند تا راه‌های کمک به ایجاد رونق اقتصادی از طریق توجه بیشتر به توانمندی‌های این حوزه را بررسی کنند.

عزم کنسرسیوم حلما گستر برای رونق اقتصادی با توسعه ICT

به گزارش روابط‌عمومی شرکت حلما گستر خاورمیانه، عبدالرضا سلطان‌زاده پسیان مدیرعامل شرکت حلماگستر خاورمیانه با اعلام این مطلب گفت: در این نشست صمیمانه، حاضران بر لزوم توجه بیشتر سیاست‌گذاران و مجریان ارشد قوای مختلف به راهکارهای پیشنهادی از سوی بخش خصوصی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی فعلی کشور تاکید کردند.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق بین‌المللی و سهم قابل‌ توجه تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی در افزایش تولید و درآمد سرانه ملی گفت: اگر به دنبال بهبود شاخص‌ها و رشد اقتصادی هستیم بایستی به معنای واقعی و در عمل، زمینه کار و تولید توسط بخش خصوصی را فراهم کنیم.

پسیان گفت: نکته مهم این جلسه، عزم جدی مدیران یازده شرکت موثر و فعال فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کمک به حاکمیت و دولت با هدف برون‌رفت از مشکلات فعلی و با تکیه بر توان نیروی انسانی متخصص و ماهر در حوزه ICT است.

وی به اهداف ایجاد کنسرسیوم حلما گستر تلاش توسط این شرکت‌ها پرداخت و افزود: بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارایه خدمات و سرویس‌های یکپارچه و پیشرفته در حوزه‌های سلامت، اقتصاد و آموزش در ردیف اهداف این کنسرسیوم است.

مدیرعامل شرکت حلما گستر خاورمیانه با تاکید بر اینکه، برای انجام کارهای بزرگ و ابرپروژه‌ها بایستی زمینه‌های حقوقی و فنی را ایجاد کرد، گفت: حتی در شرایط تحریمی با تغییر رویکردها و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها می‌توان گام‌های موثر و بزرگ برداشت و با همین نگاه، مقرر شده است کمیته حقوقی این کنسرسیوم در جلسات منظم نسبت به بررسی موانع موجود و ارایه راهکارهای توسعه فعالیت، اقدام کند.

بر اساس این گزارش یازده شرکت ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه، داده‌پردازی فن‌آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت، گسترش ارتباطات مبنا، انتقال داده‌های آسیاتک، پارسان لین ارتباطات و توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، به عنوان اعضاي کنسرسیوم حلما گستر تلاش، فعالیت می‌کنند.