تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، تشکيل سنديکای توليدکنندگان تجهيزات بانکی در حالی از سوی گروهی از نمايندگان اين صنعت رای آورد که بسياری از فعالان حاضر در اين عرصه، هنوز از چند و چون اهداف شکل‌گيری آن آگاهی کامل نداشتند. اعضای اوليه اين سنديکا پس از شش ماه پيگيری و اقدامات کارشناسی که از سوی مسوولان وزارت صنايع وقت برای شناسايی اين تيم و تدوين اساس‌نامه‌ای برای سنديکا صورت گرفت در نخستين جلسه‌ای که به صورت رسمی با حضور ۲۱ نماينده از ميان ۲۹ نماينده شناسايی شده در ساختمان وزارت صنايع برگزار شد، دور هم جمع شدند تا علاوه بر آشنايی رو در رو با يکديگر برای تشکيل اين سنديکا رای خود را اعلام کنند. اين افراد در حالی گردهم آمده بودند که هنوز به درستی از اهداف و حتی ساختار اين سنديکا خبر نداشتند، به‌طوري که تقريبا تا پايان اين جلسه دو ساعته بر سر جای‌گيری گروه‌هايی که شايستگی فعاليت در اين سنديکا را دارند، اختلاف نظر وجود داشت. بخشی از حاضران جلسه افرادی بودند که به نمايندگی از توليدکنندگان تجهيزات سخت‌افزاری در ميزگرد شرکت داشتند و گروه ديگر نيز نمايندگانی از توليدکنندگان تجهيزات نرم‌افزاری بانکی بودند.

تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، شرکت‌های گسترش الکترونيک مبين ايران و تامين تله‌کام برای راه‌اندازی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ايران کنسرسيوم تشکيل دادند. از سوی ديگر سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران که پيش از اين طرح مشارکت برای سرمايه‌گذاری در اين پروژه را ارایه داده بود، توانست موافقت اصولی سرمايه‌گذاری خود در اين پروژه را از سوی اين کنسرسيوم دريافت کند. تامين تله‌کام پس از دريافت موافقت دولت وقت برای راه‌اندازی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ايران موفق شد تا توجه دو نهاد سرمايه‌گذار برای حضور در اين پروژه را نيز جلب کند. شرکت گسترش الکترونيک مبين ايران حضور خود در اپراتور سوم تلفن همراه ايران را تثبيت کرد. اين کنسرسيوم قرار بود به زودی برای تعيين ميزان سهم سازمان گسترش در اين اپراتور و مکانيزم‌های همکاری، تشکيل جلسه دهد تا سهم هر يک از طرفين در سومين اپراتور تلفن همراه ايران مشخص شود.