بانک مرکزی حداقل طرح‌های بلاتکلیف را فازبندی کند

ظاهرا بانک مرکزی از میان فهرست بلندبالای طرح‌های رها شده به حال خود، تنها پیگیر طرح رمزهای یک‌بارمصرف بانکی شده است.

البته آن‌طور که از شواهد پیداست این مورد اخیر هم خواست و اراده مستقیم بانک مرکزی نبود، زيرا مسوولان این بانک پیشتر پرونده رمزهای یک‌بار مصرف را با روال همیشگی یعنی صدور بخش‌نامه‌هایی که جدی گرفته نمی‌شود بسته و کنار گذاشته بودند.

در واقع پرونده ساماندهی رمزهای یک‌بار مصرف با فشار گسترده رسانه‌ها، مجلس، پلیس و نهادهای قضایی به بانک مرکزی دوباره به جریان افتاده و حال باید منتظر نتیجه آن ماند.

اما سایر پرونده‌های باز و بلاتکلیف روی میز مسوولان بانک مرکزی، سرنوشت کاملا نامعلومی دارند و نه خبری از اقدامی است و نه حتی خبری از فازبندی‌های ظاهری! موضوعی که ظاهرا نیازمند فشار از نهادهای متعدد است تا شاید تکانی خورده و به سرانجامی برسد.

اینکه چرا هیچ فشار اجرایی و مشخصی برای به بستن پرونده‌های باز و روی دست بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود دلایل و ابهاماتی را به دنبال دارد که فعلا موضوع این نوشتار نیست و در مطلبی دیگر می‌توان به انگیزه‌های مسوولان بانک مرکزی در تعلل و کندی در به سرانجام رساندن طرح‌های بلاتکلیف پرداخت.

اما یادمان نرود که هر کدام از این طرح‌ها لزوما محدود به جغرافیای عملکرد بانک‌ها و بانک‌مرکزی نمی‌شود و بسیاری از آنها آثار و تبعات ملی و اقتصادی دارد. به نحوی که عدم تحقق برخی از این معضلات در نظام پولی و مالی کشور، می‌تواند موجب توقف، بلاتکلیفی و خسارات به بخش‌ها، نهادها و منابع کشور شود.

برای مثال یک سال از تصویب قانون جدید چک که موجب کاهش صدور چک بي‌محل و افزایش امکان وصول وجه چک برگشتی می‌شود،‌ می‌گذرد اما نظام بانکی کشور و در راس آن بانک مرکزی در زمینه اجرای این قانون کم‌کاری می‌کنند.

در نمونه‌ای دیگر بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حال حاضر ۲۲ هزار شعبه بانکی فعال در کشور وجود دارد که ۱۰ هزار شعبه آنها مازاد هستند  و 12 هزار شعبه بانکی در کشور می‌تواند نیازهای جمعیتی را تامین کند.

لیکن با گذشت نزدیک به هفت سال از بخش‌نامه بانک مرکزی خبری از کاهش ملموس شعب بانک‌ها نیست و برنامه مدون، محکم و حتی فازبندی برای اجرای این مهم نیز مشاهده نمی‌شود.

یا در نمونه‌ای دیگر بحث ساماندهی نیم میلیارد حساب بانکی از سوی ، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شد که از سرنوشت آن هم خبری نیست. مخلص کلام اینکه گزارشی کامل از انبوهی از طرح‌های باز و بلاتکلیف روی میز مسوولان بانک مرکزی را می‌توانید در صفحه 5 همین شماره هفته‌نامه بخوانید و البته نهادهای دیگر و ناظر بر عملکرد بانک مرکزی نیز بد نیست نگاهی به این موضوعات داشته باشند.