تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، کودکان ايراني براي اولين بار صاحب پورتالي شدند که با استفاده از آن امکان دسترسي به تمام سايت‌هاي فعال در حوزه توليد محتواي کودک برايشان به وجود مي‌آمد. اين پورتال که در واقع با هدف ساماندهي تمام سايت‌هاي مرتبط با کودکان راه‌اندازي شده بود، قرار بود در سه فاز تکميل شود. در فاز اول تمام لينک‌هاي مرتبط با حوزه کودکان در اين پورتال قرار داده مي‌شد. در اين فاز لينک تمام سازمان‌هايي که به نحوي در امور کودکان فعاليت مي‌کردند همچون سازمان بهزيستي و وزارت آموزش و پرورش و موسسه‌هاي دولتي و غيردولتي و انجمن‌ها در پورتال قرار داده مي‌شد. در دو فاز ديگر که تا پايان سال نهايي مي‌شد، پايگاه خبري کودکان و پژوهشگاه کودک نيز راه‌اندازي مي‌شد. در اين پورتال بخشي هم به عنوان نمايشگاه مجازي کودک در نظر گرفته شده بود که هر شرکت و ارگاني مي‌توانست محصولات جديدش را به صورت رايگان در آن معرفي کند. پورتال کودک با وجود آنکه به عنوان يک پورتال ملي به جامعه معرفي شده بود اما هيچ يک از دستگاه‌هاي دولتي متولي راه‌اندازي آن نبودند، بلکه اين پورتال توسط مرکز همايش‌هاي طاپکو به عنوان بخش خصوصي و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ايجاد شده و مديريت مي‌شد.

 

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، پس از مطرح شدن موضوع راه‌اندازي اينترنت ملي، فرزندان آن يعني ايميل ملي و پيام‌رسان ايراني نيز زاده شدند. در آن مقطع امکان استفاده از اين دو سرويس ملي با نسخه ايراني روي درگاه خدمات الکترونيکي ايران فراهم شد. اين سامانه ابتدا به پيشنهاد معاونت فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات راه‌اندازي شد و سپس با واگذاري پورتال مذكور به شرکت  فناوري اطلاعات ايران، سرويس‌هاي پست الکترونيک ملي و پيام‌رسان ايراني هم به اين شرکت منتقل شدند. شرکت فناوري اطلاعات ايران در اين مقطع براي بيش از 3 هزار کاربر اينترنت کشور، پست الکترونيکي ملي را فعال کرده بود. گرچه شرکت فناوري اطلاعات ايران اعلام کرده بود استفاده از ايميل ملي و استفاده از پيام‌رسان ايراني براي عموم مردم آزاد شده اما استفاده از اين سرويس تنها براي مديران دستگاه‌هاي دولتي ممکن بود.