تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، تعيين چارچوب امنيت بانکداري الکترونيکي در دستور کاري بانک مرکزي قرار گرفت. مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي وقت با بيان اين مطلب افزود: در حال تدوين بخش‌نامه‌اي براي ارتقاي امنيت در سيستم‌هاي الکترونيکي بانک‌ها هستيم. مهران شريفي با اشاره به اينکه بانک مرکزي نمي‌تواند به بانک‌ها بگويد از چه سيستمي و به چه نحوي استفاده کنند، گفت: در حال يافتن راه‌هايي براي کم کردن هزينه و اجراي ساده‌تر در بانک‌ها هستيم. او ادامه داد: در دنيا سيستم‌هاي مختلفي براي افزايش ضريب ايمني سيستم‌هاي بانکداري وجود دارد، از همين رو بانک‌ها مي‌توانند به فراخور نيازهاي خود يکي از اين روش‌ها را استفاده کنند. در این مقطع طبق آمار ناجا، بيشترين ميزان جرايم الکترونيکي در حوزه بانکداري روي می‌داد. همچنین طبق گفته معاون مبارزه با جرايم خاص رايانه‌اي پليس آگاهي ناجا در آن زمان، ۳۳ درصد از پرونده‌هاي ارجاع شده به اين معاونت دسترسي غيرمجاز به سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌اي به شکل نفوذ به کارت‌هاي بانکي و ابزار الکترونيکي که در اختيار مردم قرار دارد گزارش شده بود که اين امر به دليل بي‌توجهي شهروندان به حفظ رمز کارت‌هاي بانکي ارزیابی می‌شد.

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، پيش‌نويس سياست‌هاي کلي فيلترينگ پلکاني و نحوه انتقال آن در آيين‌نامه‌ای، به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تحويل داده شد. تهيه اين پيش‌نويس بر عهده شرکت فناوري اطلاعات ايران بود. مرکز تحقيقات مخابرات ايران نيز فيلترهاي تهيه شده را که توليد داخل بود تست کرده و گواهي تاييد آن را صادر کرد. سعيد مهديون، مديرعامل وقت شرکت فناوري اطلاعات ايران با اشاره به اينکه نظام فيلترينگ پلکاني پس از ۱۸ ماه و تا پايان سال 89 پياده‌سازي خواهد شد، گفت: درحال حاضر فاز نخست رسته‌شناسي فيلترينگ پايان يافته و فاز دوم آن آغاز شده و پس از آن نيز مطالعات و الگوهاي بعدي بررسي خواهند شد. وی افزود: طراحي نظام فيلترينگ پلکاني به بخش‌هاي مختلفي تقسيم شده که شرکت فناوري اطلاعات، مرکز تحقيقات مخابرات ايران، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شرکت ارتباطات زيرساخت در اين پروژه حضور دارند.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه