صدور یک چهارم کارت‌های هدیه نظام بانکی توسط بانک ملی ایران

اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد بیشترین میزان کارت‌های هدیه در دست مردم توسط بانک ملی ایران صادر شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مقایسه تعداد کارت‌های هدیه صادره شبکه بانکی کشور تا پایان آبان ماه سال جاری حاکی از این است که بانک ملی ایران در این دوره زمانی بیش از 26 میلیون و 235 هزار فقره کارت هدیه در اختیار مردم گذاشته است.

رقم بیش از 97 میلیون فقره کارت‌های هدیه که تاریخ انقضای آنها هنوز فرا نرسیده، بيانگر این است که حدود 27 درصد مجموع این کارت‌ها در نظام بانکی را بانک ملی ایران صادر کرده است.

کارت هدیه بانک ملی ایران علاوه بر شعب، از طریق پایگاه‌های شبانه‌روزی، دستگاه‌های کیوسک و اپلیکیشن 60 نيز قابل خریداری است.

کارت هدیه بهترین ابزار جایگزین پول نقد است که در همه دستگاه‌های کارت‌خوان قابلیت استفاده دارد.