بانک مرکزی هند ویژگی جدیدی را برای مشتریان بانکی راه‌اندازی کرد

بانک مرکزی هند فرایند احراز هویت کاربران بانکداری اینترنتی از طریق شناسایی مشتری با سیستم ویدیویی (V-CIP) را معرفی کرد تا بانک‌ها و سایر وام‌دهندگان بتوانند احراز هویت مشتریان را از راه دور تکمیل کنند. بانک مرکزی این کشور برای معرفی V-CIP دستورالعمل‌های خود را طبق قانون جلوگیری از پولشویی مصوب سال 2005  اصلاح کرده است.

همچنین بانک مرکزی هند طی بخش‌نامه‌ای اعلام کرده است: با هدف استفاده از کانال‌های دیجیتال برای فرایند شناسایی مشتری (CIP) مقررات‌گذاری احراز هویت از طریق تصاویر ویدیویی انجام شده و بانک مرکزی تصمیم گرفته است تا پروسه شناسایی مشتری مبتنی بر فیلم (V-CIP) را مجاز اعلام کند. به این ترتیب یک روش جایگزین مبتنی برای تعیین هویت مشتری، به منظور ورود به سیستم ایجاد شده است.