تجزیه و تحلیل شبكه‌های WiMAX،LTEوWLAN

امروزه رشد روزافزون فناوری‌های بی‌سیم باند پهن به امری بدیهی در شبكه‌های عصر نوین تبدیل شده و به‌سرعت درحال فراگیرشدن در تمامی نقاط دنیا با كاربردهای مختلفی مانند تلفن‌های همراه، شبكه‌های ناحیه محلی، شبكه‌های ناحیه شهری و اینترنت است. فناوری‌های مختلف بی‌سیم همچون WiFi، WiMAX و نسل جدید این شبكه‌ها كه به  LTEمشهور است، در حال تبدیل شدن به یك قطب قدرتمند ارتباطی هستند که خدمات مختلف و متنوعی را ارایه می‌دهند و در کتاب حاضر به این فناوری‌ها پرداخته شده است. این کتاب توسط لئونارد كرواچاك نوشته شده، علی حیدری خویی آن را به فارسی برگردانده و انتشارت ناقوس آن را به قیمت 20 هزار تومان منتشر و عرضه کرده است.

 

باخت پرحاشیه استقلال

مطمئنی کندی یا ...

10 سال پیش در چنین هفته‌ای

10 سال پیش در چنین هفته‌ای

مناظره یا منازره

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه