آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود ابلاغ شد

آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری ابلاغ شد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری را ابلاغ کرد.

بر اساس این آیین‌نامه، دارایی نامشهود دارایی غیرپولی است که ماهیت عینی ندارد و از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی می‌شود؛ صرف‌نظر از اینکه چنین حقوقی قابل ‌انتقال یا جداشدنی باشد یا نباشد. برای مثال، حق اختراع، حق تالیف و علایم تجاری در این دسته قرار می‌گیرند.

تمامی طرح‌های سرمایه‌گذاری که یک‌‌ سوی آنها دستگاه‌های اجرایی بوده و تمام یا بخشی از موضوع قرارداد، انتقال یا تجویز بهره‌برداری از اصل یا منافع دارایی‌های نامشهود باشد یا به‌عنوان آورده سرمایه‌گذار ارایه شود و نیز دارایی‌های نامشهودی که تحت حمایت قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور یا از کشور خارج می‌شود، مشمول مقررات این آیین‌نامه است.

متقاضی پس از ثبت تقاضا در سامانه الکترونیکی ارزش‌گذاری، متناسب با موضوع و ابعاد طرح سرمایه‌گذاری به استفاده از خدمات هیات کارشناسان یا موسسه‌ها یا شرکت‌های ارزش‌گذاری اقدام خواهد کرد. بر اساس این آیین‌نامه، ارزش‌گذاری باید با رعایت اصول محرمانگی، شفافیت، بی‌طرفی و اجتناب از تعارض منافع و بر اساس مطالعات بازار داخلی و بین‌المللی، تحلیل مالی، تجاری و اقتصادی و ارزیابی ابعاد فناورانه و محاسبه ریسک‌های مربوط باشد و کیفیت و کمیت داده‌ها و اطلاعات، منبع، مستندات، هدف ارزش‌گذاری و روش‌های استفاده‌شده به‌طور مستند تشریح شود.

تمامی مصادیق مالکیت فکری از قبیل اختراع، طرح صنعتی، نام و علامت تجاری و آثار ادبی و هنری منوط به اینکه استفاده از آنها خلاف عرف و مقررات عمومی نباشد، قابل ارزش‌گذاری است، ولی ارزش‌گذار موظف است در ارزیابی خود تطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران را لحاظ کند.

حمایت از دارایی‌های ارزش‌گذاری‌شده مشروط به رعایت الزامات و انجام اقدامات قانونی توسط سرمایه‌گذار برای حمایت از دارایی‌های خود در ایران است.

سازمان برنامه ‌و بودجه کشور موظف است ظرف پنج ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، به راه‌اندازی سامانه ارزش‌گذاری و تدوین و اعلام ضوابط اعطای مجوز به موسسه‌ها یا شرکت‌های ارزش‌گذاری و نیز نحوه نظارت بر عملکرد این موسسه‌ها یا شرکت‌ها اقدام کند.

نقد و بررسی بازی