کتاب آموزشی ICDL

اخذ مدرک اروپایی کاربری کامپیوتر امروزه به اولویت اول برای استخدام در بیشتر شرکت­ها و سازمان­ها تبدیل شده است. این مدرک تضمین می­کند که دارنده آن  دانش مفاهیم پایه فناوری اطلاعات را دارد و صلاحیت و توانایی استفاده از کامپیوتر شخصی و کاربردهای عمومی را کسب کرده است. هدف کلی برنامه ICDL بهبود و پیشرفت در سطح اروپا و بین­الملل است که البته در دو دهه اخیر در ایران نیز ارایه می­شود. کتاب حاضر برای کمک به کسانی که قصد شرکت در این آزمون را دارند نوشته شده، مترجم آن امیر هوشنگ غیوری است و انتشاران کانون نشر علوم آن را در 456 صفحه منتشر و عرضه کرده است.

10 سال پیش در چنین هفته‌ای

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه

    نقد و بررسی بازی