جرم‌شناسی در ویندوز

با به‌وجودآمدن دنیای مجازی در كنار دنیای واقعی، جرم‌ها و سوء‌استفاده‌هایی همانند دنیای واقعی در این دنیا صورت می‌پذیرد. چون زندگی امروز همه ما به دنیای مجازی وابسته شده، لذا بهتر است با دانش و آگاهی پا به عرصه پرپیچ و خم این دنیا بگذاریم. این كتاب به‌دنبال آموزش دانشی با عنوان جرم‌شناسی در ویندوز است كه در صورت نفوذ و دسترسی غیرمجاز به سیستم‌تان بتوانید اطلاعات، شواهد و مداركی را از روی سیستم به‌دست بیاورید كه قابل ارایه به دادگاه و مراكز قانونی باشد. کتاب حاضر توسط انتشارات ناقوس و به قیمت 15 هزار تومان منتشر و عرضه شده است.

کتاب آموزشی ICDL

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه

    نقد و بررسی بازی