خدمات جدید «پایا»ی بانك ملی ایران در راه است

مشتریان بانك ملی ایران به زودی ارایه خدمات جدیدی در حوزه «دستـور پرداخت‌ گروهی» را شاهد خواهند بود.

«پایا» یكی از دستـور پرداخت‌های گروهی است كه عمدتاً برای پرداخت‌های تجاری كاربران شركتی و سازمانی نظیـر پرداخت حقوق و مستمری، پرداخت سود سهام و پرداخت‌های انتقالی با تعداد زیاد كاربرد دارد.
استقبال مشتریان بانك ملی ایران از این دستور پرداخت بسیار قابل توجه است، به طوری كه روزانه به طور متوسط ۲۰ هزار تراكنش «پایا» از طریق درگاه‌های مختلف بانك ملی ایران مانند سامانه «بام»، همراه بانك و شعب تحت نظارت و تسویه وجوه مبادله شده توسط اداره كل نظام‌های پرداخت بانك ملی ایران انجام می‌شود.
با این حال بانك ملی ایران قصد دارد به منظور افزایش دامنه تراكنش‌های الكترونیكی، خدمات جدیدی را در این زمینه ارایه كند.
یكی از این خدمات، ایجاد امكان انتقال وجوه در سامانه «پایا» از طریق دستگاه خودپرداز است كه به زودی عملیاتی خواهد شد.
در حال حاضر خدماتی مانند پرداخت اقساط تسهیلات، نقل و انتقال وجوه خرد بین بانكی، پرداخت قبوض خدماتی و اقساط تسهیلات از طریق دستور پرداخت در سامانه برداشت مستقیم بانك ملی ایران به وسیله «پایا» قابل انجام است.
در طرح جدید دیگری به منظور برداشت مستقیم «پایا»، مشتریان بانك در سامانه ثبت مجوزها، اجازه می‌دهند در بازه‌های خاص، مبلغ مورد نظرشان توسط بانك از حساب ایشان برداشت شده و در وجه سازمان‌های خدماتی یا سایر ذی‌نفعان پرداخت شود.