ثبت یك میلیون و سی و چهار هزار ریال به ازای هر تراكنش فروشگاهی در كشور

در اردیبهشت ماه سال جاری، میانگین مبلغ هر تراكنش انجام شده روی پایانه‌های فروشگاهی در 11 استان كشور به بیش از یك میلیون ریال رسید. این شاخص در هر یك از استان‌های كشور بررسی و مشخص شد كه كدام استان بیشترین تغییرات را در مقایسه با ماه گذشته كسب كرده است.

بر اساس آخرین گزارش بانك مركزی، در اردیبهشت ماه سال جاری، مجموعاً یك میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون تراكنش به ارزش یك بیلیارد و سیصد و بیست و هشت هزار میلیارد ریال روی پایانه‌های فروشگاهی در كشور گزارش شده كه در مقایسه با فروردین ماه، 15 درصد (تراكنش) و 32 درصد (مبلغ) رشد داشته است.
به ازای هر تراكنش انجام شده روی پایانه‌های فروشگاهی در كشور، یك میلیون و سی و چهار هزار ریال در اردیبهشت ماه به ثبت رسیده كه در مقایسه با ماه گذشته، رشد 14. 75 درصدی را تجربه كرده است (میانگین مبلغ هر تراكنش فروشگاهی در فروردین ماه، 902 هزار ریال بوده است).
میانگین مبلغ هر تراكنش انجام شده روی پایانه‌های فروشگاهی به تفكیك استان‌ها در نمودار زیر آورده شده است.
در استان‌های آذربایجان غربی با یك میلیون و چهارصد و سی و هشت هزار ریال، تهران با یك میلیون و چهارصد و دوازده هزار ریال، كرمانشاه با یك میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار ریال، آذربایجان شرقی با یك میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال و كردستان با یك میلیون و دویست و سی و چهار هزار ریال به ترتیب بیشترین میانگین مبالغ هر تراكنش فروشگاهی در اردیبهشت ماه 96 گزارش شده است.
میانگین مبلغ بالای یك میلیون ریالی استان‌های مذكور زمانی مشاهده شد كه تعداد و ارزش تراكنش‌های هر كدام از آنها به شرح زیر گزارش شده بود: استان آذربایجان غربی 26 میلیون تراكنش به ارزش 38 هزار میلیارد ریال، تهران 274 میلیون تراكنش به ارزش 387 هزار میلیارد ریال، كرمانشاه 16 میلیون تراكنش به ارزش 22 هزار میلیارد ریال، آذربایجان شرقی 34 میلیون تراكنش به ارزش 43 هزار میلیارد ریال و كردستان 15 میلیون تراكنش به ارزش 19 هزار میلیارد ریال.
 با بررسی آمارهای اردیبهشت ماه مشخص شد كه میانگین هر تراكنش فروشگاهی در تعدادی از استان‌ها رشد بالایی را تجربه كرده است. بیشترین تغییرات این شاخص مربوط به استان‌های خوزستان با رشد 20. 50 درصدی، تهران با رشد 19. 23 درصدی، ایلام با رشد 18. 34 درصدی، مركزی با رشد 18. 23 درصدی، كرمان با رشد 15. 97 درصدی، گیلان با رشد 15. 90 درصدی، اصفهان با رشد 15. 79 درصدی و فارس با رشد 14. 75 درصدی نسبت به ماه قبل بوده است.