در اردیبهشت ماه انجام شد

ثبت 35 میلیون تراکنش اینترنتی در کشور

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در سراسر کشور مجموعاً 35 میلیون تراکنش به ارزش ریالی 98 هزار میلیارد ریال روی پایانه‌های اینترنتی در اردیبهشت ماه سال جاری انجام شده که در مقایسه با 26 میلیون تراکنش با مبالغ 79 هزار میلیارد ریال گزارش شده در فروردین ماه، به ترتیب 48/32 درصد (تعداد) و 70/24 درصد (مبلغ) رشد داشته است.
همچنین به ازای هر تراکنش انجام شده روی پایانه‌های اینترنتی در سراسر کشور، 2 میلیون و هشتصد و ده هزار ریال به ثبت رسیده که در مقایسه با ماه گذشته (2 میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار ریال)، رشد منفی 88/5درصدی را تجربه کرده است. میانگین مبلغ هر تراکنش انجام شده روی پایانه‌های اینترنتی در استان‌های کرمان با 10 میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار ریال، کهگیلویه و بویراحمد با 10 میلیون و دویست و هفت هزار ریال، فارس با 9 میلیون ریال، گلستان با 8 میلیون ریال و خراسان شمالی با 7 میلیون ریال بیشترین مقدار را داشته است. علاوه بر آن، مقایسه میانگین مبلغ هر تراکنش اینترنتی در استان‌های مذکور با این شاخص در فروردین ماه نشان می‌دهد استان‌های فارس، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد رشد مثبت داشته‌اند در صورتی که استان‌های گلستان و کرمان در مقایسه با فروردین ماه رشد منفی 22/12 و منفی 53/6 درصدی تجربه کرده‌اند.
این شاخص همچنین  نشان می‌دهد که 15 استان کشور دارای تغییرات مثبت در مقایسه با فروردین ماه بوده‌اند.