مبانی امنیت سیستمهای كامپیوتری

امنیت سیستمهای كامپیوتری و اطلاعات یكی از مهمترین مباحث دنیای مجازی است. دراین كتاب با اصول و مفاهیم امنیت اطلاعات، انواع آسیبپذیری هارد سیستمهای كامپیوتری، نحوه استفاده ازاین آسیبپذیریها در انجام حمله و مراحل و مدلسازی حمله آشنا میشوید. همچنین اصول اولیه رمزنگاری وكاربردهای آن، هویت‌شناسی وانواع روشهای آن در کتاب حاضر مورد بررسی قرار میگیرند و البته مساله امنیت برای جلوگیری از هک شدن از دیگر مسایلی است که به آن پرداخته شده است. علی امیری و حسن مختاری مشترکا این کتاب را نوشتهاند و انتشارات ناقوس آن را در 310 صفحه و به قیمت 22 هزار تومان منتشر و عرضه کرده است.

پس چی محرمانه نیست؟

الان چی شد دقیقا؟

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه