75 آسیب‌پذیری رایج وب‌گاه‌ها

تعداد زیادی از آسیب پذیری‌های وبگاه‌های موجود در وب، علت‌های مشابه و مشتركی دارند. بنابراین می‌توان با بكار بستن راه‌كارهای پیشگیری مشترك مرتبط و مورد نیاز، از وقوع بسیاری از رخدادهای ناگوار مانند افشا، سرقت و دستكاری اطلاعات، پیشگیری كرد. این آسیب‌پذیری‌های رایج به همراه راهكارهای پیشگیری از آنها، در این كتاب گردآوری و تشریح شده است.
كتاب حاضر توسط یاسر نبهانی در 114 صفحه نوشته شده و انتشارات ناقوس آنرا در 500 نسخه و به قیمت 10 هزار تومان منتشر و عرضه كرده است.

اتوبوس آق فری

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه