امپراطوری گوگل Google Empire

شركت گوگل طی سالهای گذشته با سرعت زیادی درحال پیشرفت وگسترش روزافزون دامنه كاری خود است وبا بسط دادن دایره فعالیتهایش، گامهای مهمی درجهت اهداف خود برداشته است. اما این كمپانی برای جاه‌طلبیهای خود حد پایانی ندارد و با در دستور كار قرار دادن پروژههای جهانی همچنان باسرعت به مسیر خود ادامه می‌دهد. گوگل ازطریق موتور جستجوی خود رصد و ذخیرهسازی، اطلاعات كاربران را انجام داده و با جمع‌آوری، بررسی وچك كردن آنها اطلاعات به دست آمده را دراختیار نهادهای امنیتی قرار میدهد. کتاب حاضر که انتشارات ناقوس آن را در 100 صفحه منتشر کرده است به بررسی این مسایل میپردازد.

الان چی شد دقیقا؟

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه

    نقد و بررسی بازی