بانكداری الكترونیكی، پرداخت الكترونیكی

امروزه بحثهای دامنهداری درباره ماهیت و آینده پول بین اقتصاددانان وآینده‌پژوهان درگرفته است. پول رمزنگاری‌شده با نوآوریهایی مثل بانكداری الكترونیكی از اساس متفاوت است. پول الکترونیکی در واقع بازنمایی همان پول كاغذی است و تنها برای سهولت درامر تبادل پول ازحالت فیزیكی سكه و اسكناس به حالت دیجیتال درآمده است. اما پول رمزنگاری‌شده مبانی دیگری دارد. این پولها توسط هیچ‌یك از بانكهای مركزی دردنیا، كنترل یا تولید نمیشود و پشتوانه ارزش آن، طلا و ارزهای دیگر نیست. این کتاب که توسط انتشارات ناقوس منتشر و عرضه شده، به بررسی این سیستم پولی جدید میپردازد.

شبک های اجتماعی

10 سال پیش در چنین هفته‌ای

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه