داده‌كاوی برای همه

داده‌كاوی خود دریایی است كه از به‌هم‌پیوستن علومی همچون ریاضی، آمار، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ایجاد شده است. اما این دریای بی‌كران دانش، فرصتی برای ارضای حس كنجكاوی و محصول آن، تولید دانش و گسترش مرزهای علمی است. این علم به كشف روابط پنهان بین متغیرها و داده‌ها می‌پردازد. هدف نویسنده از ارایه این كتاب، معرفی شیوه‌های رایج داده‌كاوی است. همچنین سعی شده تا مفاهیم به صورت ساده و بنیادی و به صورت گام به گام ارایه شود. این کتاب توسط انتشارات ناقوس در 272 صفحه و به قیمت 20 هزار تومان منتشر و عرضه شده است.

10 پیشنهاد برای ماجرای سلفی

10 سال پیش در چنین هفته‌ای

10 سال پیش در چنین هفته¬ای

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه