هفته‌نامه عصر ارتباط به علت شرایط چاپ و توزیع نشریه (چهارشنبه شب هر هفته) و نیز احتمال طولانی‌شدن فرایند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی تا روز شنبه هفته جاری، فرض خود را بر رای اعتماد مجلس به محمدجواد آذری‌جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته و لذا مطالب هفته‌نامه بر همین اساس تنظیم شده است.

مصایب یک وزیر

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه