ترابیان، بر صندلی به‌پرداخت تکیه زد

هفته گذشته با حضور مدیران ارشد بانک ملت مراسم معارفه و تودیع محمد علی ترابیان و رستم شاه‌گشتاسبی در ساختمان گروه بهسازان فردا برگزار شد. در این مراسم هیات مدیره گروه بهسازان ملت همزمان با تقدیر و تشکر از زحمات هفت ساله رستم شاه‌گشتاسبی در شرکت به‌پرداخت ملت حکم مدیرعاملی شرکت سیستم یاس ارغوانی را به وی اعطا و حکم رسمی به دست گرفتن سکان شرکت به‌پرداخت ملت را به محمد علی ترابیان اعطا کردند.

براساس این گزارش گروه بهسازان فردا به منظور هجرت از بانکداری سنتی به دیجیتال و فناوری نوین با انتصاب محمد علی ترابیان که چهره‌ای شناخته شده و معتبر در حوزه فناوری اطلاعات است در راس شرکت به‌پرداخت اقدام به ایجاد تحولی جدی در ترکیب شرکت‌های زیر مجموعه خود کرد.

این در حالی است که یک مقام آگاه به عصر ارتباط گفت: هیات مدیره شرکت به‌پرداخت، همگام با روند جهانی و تحولات وسیع در اکوسیستم پرداخت، به منظور بهره‌‌گیری هر چه بهتر از فرصت‌های فناوری دیجیتال در این بازار، دست به یک تغییر آرایش و جابه‌جایی راهبردی و کلیدی زد.

به این ترتیب، با استقرار محمد علی ترابیان در راس شرکت به‌پرداخت، رستم شاه‌گشتاسبی، نیز جایگزین ترابیان در شرکت سیستم یاس ارغوانی شد.

یاس ارغوانی متحول می‌شود

با تصمیم اتاق فکر انفورماتیک-صنعت در بانک ملت، رستم شاه‌گشتاسبی، مسوولیت هدایت شرکت سیستم یاس ارغوانی را پذیرفت و هدایت خط فوروارد گروه بهسازان ملت را به محمدعلی ترابیان سپرد.

تحولات سریع صنعت پرداخت و نقش فناوری‌های دیجیتالی و نیاز بازار، گروه بهسازان را به مسیری سوق داد که این تغییر آرایش راهبردی را با هدف یک جایگشت حساب شده در جهت تعالی سازمانی و ارتقای همه‌جانبه خطوط انجام دهد.

از همین رو گروه بهسازان فردا با بهره‌‌گیری از تجربیات رستم شاه‌گشتاسبی سازماندهی مجدد، تحول و تنظیم خطوط پایه و مکمل صنعت را مدنظر قرار داده است.