صرفه‌جویی یک میلیاردی با راه‌اندازی اتوماسیون اداری بانک ملی

طی شش ماه گذشته که سیستم اتوماسیون بانک ملی ایران در ادارات مرکزی، ادارات امور شعب تهران و واحدهای تابعه و شعب مستقل بانک راه‌اندازی شده، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار گردش نامه در آن انجام شده است و در کاهش هزینه‌های اداری اثر داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، به‌طورکلی می‌توان مدت‌زمان صرفه‌جویی شده در انتقال و جابه‌جایی نامه‌ها را در طول این دوره، بیش از ۳۷ میلیون نفر- دقیقه و هزینه صرفه‌جویی شده از محل نیروی انسانی را بیش از ۵ میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان ارزیابی کرد.

اتوماسیون اداری بانک ملی ایران طی شش ماه گذشته از هدررفت دست‌کم ۴۸ هزار بسته کاغذ جلوگیری و در این بخش تقریباً ۵۷۰ میلیون تومان صرفه‌جویی ایجاد کرده است. این روند می‌تواند کمک زیادی به حفظ محیط‌زیست کند.

مجموع صرفه‌جویی هزینه‌ها در دو بخش کاهش مصرف کاغذ و کاهش هزینه نیروی انسانی با راه‌اندازی سیستم اتوماسیون اداری بانک ملی ایران طی شش ماه گذشته حدود ۶ میلیارد تومان برآورد می‌شود.