10 سال پیش در چنین هفته‌ای

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، شورای اقتصاد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف كرد كه در خصوص راه‌اندازی اپراتورهای سوم و چهارم تلفن همراه اقدام كند. شورای اقتصاد در خصوص سرمایه‌گذاری شركت ارتباطات سیار از محل منابع داخلی در طرح توسعه ارتباطات سیار با سرمایه‌گذاری مبلغ ۲۰ هزار و ۱۰۷ میلیارد و ۲۹۸ ریال موافقت كرد. موافقت با این سرمایه‌گذاری منوط به رعایت شروطی چون ایجاد تمهیدات لازم برای راه‌اندازی هرچه سریع‌تر اپراتورهای سوم و چهارم از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدام‌های لازم برای كاهش هزینه سرمایه‌گذاری هر خط تلفن سیار از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارتقای ظرفیت واگذاری شبكه ارتباطات سیار در قالب سرمایه‌گذاری فوق به حداقل ۲۰ میلیون شماره توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سه سال اول برنامه تا پایان سال ۱۳۸۶ رعایت قانون (حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی و تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات) و اقدام لازم به منظور تسریع در اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ارتباط با واگذاری شركت مخابرات ایران از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، طرح «آموزش‌های ویژه كاركنان بانك‌ها با محوریت فناوری و تحول» ازسوی گروه آموزش کارگروه بانکداری الکترونیکی پیشنهاد شد. طرح مذکور به منظور فراهم‌آوردن شرایط و زمینه‌های لازم برای آموزش كاركنان سال 86 و كاركنانی كه طی سه سال بعد از آن در سیستم بانكی استخدام می‌شدند تهیه شده بود. ایجاد تحول در سیستم بانكی كشور با محوریت حوزه بانكداری الكترونیكی، تربیت نیروی انسانی متخصص و تحول‌آفرین و آشنا با پارادایم‌ها و شیوه اداره سازمان‌های پیچیده در عصر مجازی برای سیستم بانكی، استفاده از جدیدترین دستاوردهای علمی جهان به‌صورت كاربردی در سیستم بانكی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر به منظور استفاده هوشمندانه از امكانات و سرمایه‌های مادی و معنوی سیستم بانكی از جمله اهداف اجرای این طرح بودند. این طرح برای آموزش کارکنان بانک‌ها در سه سطح آموزش مفاهیم بانکداری الکترونیکی، آموزش بانکداری متمرکز و آموزش تخصصی بانکداری الکترونیکی و بانکداری متمرکز تدوین و پس از تایید وزارت اقتصاد و دارایی به بانک‌ها ابلاغ شد.

10 سال پیش در چنین هفته‌ای

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه