روبات‌هایی که اشتباه می‌کنند محبوب‌ترند!

اگرچه تصور غالب این است که مردم روبات‌های کامل و بدون نقص را بیشتر دوست دارند، اما نتایج تحقیقی که به‌تازگی انجام شده مشخص کرده است که مردم روبات‌هایی را که بی‌نقص نبوده و بعضا اشتباهاتی را انجام می‌دهند بیشتر دوست دارند.

برای بررسی این موضوع دانشمندان روباتی را طوری برنامه‌ریزی کردهاند که اشتباهاتی را به‌عمد انجام دهد تا بتوانند واکنش مردم به آن را ثبت کنند. دانشمندان همچنین تمایل دارند که بدانند چطور می‌توان از نتایج این تحقیق برای بهبود عملکرد روبات‌ها و بهبود روابط اجتماعی آنها با مردم استفاده کرد.

در این آزمایش که 25 مرد و 20 زن در آن شرکت داشتند، از روبات خواسته می‌شد که آجرهای لگو را به‌شکلی خلاقانه بچیند، در هنگام بروز اشتباه واکنش‌های افراد ثبت می‌شد. همچنین پس از پایان کار روبات به افراد پرسشنامه‌ای داده می‌شد تا احساس خود را در خصوص این روبات و اشتباهاتش بسنجند.

محققان بر این باورند که مردم روباتی را که اشتباه می‌کند بیشتر دوست دارند و آن را انعطاف‌پذیرتر می‌دانند و خصوصیات انسانی را به آن نسبت می‌دهند. محققان معتقدند که روبات‌های نسل بعد باید الگوهای رفتاری مورد علاقه انسان‌ها را شناخته و بر اساس آن عمل کنند.

پس از بررسی نحوه پاسخگویی و واکنش انسان‌ها به روبات‌ها مشخص شده که افراد زمان طولانی‌تری به روبات‌هایی که اشتباهات رایج انجام می‌دهند، توجه نشان می‌دهند. روبات‌هایی که تعامل خوبی با مردم دارند به‌خوبی می‌توانند با افراد مسن و کودکانی که اوتیسم دارند، تعامل کرده و به آنها در انجام کارهایشان کمک کنند.

بیشتر تعاملات روبات‌های انسان‌نما بر اساس برخی قوانین ساختاری و رفتاری است. ادراک انسان از روبات اغلب متاثر از داستان‌های علمی و تخیلی است؛ با این حال، تناقضاتی بسیار واقعی میان درک روبات برتر و روبات‌های غیرصمیمی و هدف محققان در زمینه تعامل روبات‌های انسان‌نما وجود دارد.

یک روبات همراه نیاز دارد که رفتارهای دوستانه و توانایی تشخیص احساسات کاربران را داشته باشد و بر اساس آنها عمل کند. برعکس، روبات‌هایی که فقط ظاهری شبیه به انسان دارند ولی حالت آهنی بودن خود را حفظ کرده‌اند نمی‌توانند تعامل درستی با انسان‌ها داشته باشند.

مثل ونگوک نقاشی کنید!

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه