مرور دسته بندی ها

نقد و بررسی

بازار اجاره کارتخوان‌های قدیمی باز هم داغ شد
فرارمالیاتی به کمک درگاه‌های پرداخت ادامه دارد

علیرغم الزام قانونی بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای شناسایی وگسترانیدن چتر مالیاتی بر سر دستگاههای کارتخوان، نحوه اقدام به گونه ای بوده که بازار اجاره کارتخوان های قدیمی را داغ کرده است.

بار اجرای نسخ الکترونیکی را روی دوش داروخانه‌ها انداختند

عصر ارتباط – نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران گفت: بسیاری از پزشکان در اجرای نسخه نویسی الکترونیک همکاری نمی‌کنند و بار اجرای نسخ الکترونیک روی دوش داروخانه‌ها افتاده است. به گزارش فارس، بهمن صبور با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی»…