مرور دسته بندی ها

پیشنهاد سردبیر

تشکل‌های ضد قانون و مقررات

آی‌سی‌تی نیوز – علی شمیرانی – مدتی است که عادت کرده‌ایم هر چند روز یکبار از یکی از تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه فاوا یک بیانیه در محکومیت و مخالفت با بخشنامه، پیش‌نویس فلان مقررات، مصوبه بهمان نهاد و خلاصه هر چیزی که بویی از نظم و قانون دهد،…

نسخه الکترونیکی در دام کلاهبرداران

آی‌سی‌تی نیوز – مرضیه موسوی – در مواردی از کد ملی بیماران در فرایند صدور نسخه الکترونیک سوء استفاده می‌شود و مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی هم آن را تأیید می‌کند. سامانه صدور نسخه الکترونیک که با هدف حذف دفترچه‌های کاغذی و…

اندرحکایت درگاه ملی مجوزهای کشور

آی‌سی‌تی نیوز – علی شمیرانی – در سال‌های قبل و در حالیکه دستگاه‌های دولتی، ساماندهی به امور را با «سامانه‌دهی» به امور یکی انگاشته بودند و از هر گوشه سامانه‌ای سبز می‌شد، اوایل سال 98 و در راستای قانون مجلس برای بهبود شرایط کسب‌وکار، تسهیل…