همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

حسابداری شخصی نیوُ

اين اپ راه‌حلی ساده برای مدیریت امور مالی شخصی روي تلفن همراه شما ارايه مي‌دهد. با استفاده از آن می‌توانید هزینه‌هایتان را بررسی كرده، برای آنها بودجه‌بندی کنید و بر روند پس‌اندازهایتان نظارت داشته باشید. همچنين با كمك آن مي‌توانيد از طلب‌ها و بدهی‌هایتان با یادآورهای هوشمند اطلاع پیدا کنید. یکی از راه‌های سروسامان دادن به اوضاع اقتصادي، مدیریت هزینه‌ها و برنامه‌ریزی درآمد‌ها است که اين اپ سعی کرده با رابط کاربری ساده و قابل فهم تمامی این امور را برای شما انجام دهد. ثبت و مديريت تراكنش‌هاي روزانه و گزارش‌هاي نموداري از درآمدها از جمله قابليت‌هاي اين اپ است.

درج دیدگاه

بررسی بازی