همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

مدرسه شادی

اين اپ مجموعه‌ای شامل ٢۶ بازی آموزشی و سرگرم‌کننده بوده که هدف اصلی آن آموزش مفاهیم پایه‌ای  به کودکان است. این بازی‌ها در سه بخش اصلی یعنی کلاس‌های فارسی، ریاضی و علوم دسته‌بندی شده‌اند که در هر کدام از کلاس‌ها، بازی‌های آموزشی و در عین حال سرگرم‌کننده گنجانده شده‌اند. اهداف اصلی این بازی‌ها  آموزش الفبا، اعداد، مفاهیم ابتدایی ریاضی، آشنایی با حیوانات، آشنایی با سیارات، آشنایی با پول و کار با دستگاه خودپرداز است. در طراحی این بازی‌ها از کتب آموزشی دوره دبستان نیز استفاده شده تا کودکان با مطالب کتاب‌هایشان بیشتر آشنا شوند.

درج دیدگاه

عصــر بــازی