همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

فناوری لیدار

ليدار فناوری است كه از نور برای اندازه‌گیری فاصله اجسام استفاده می‌کند. روش كار ليدار به اين صورت است كه یک موج لیزری ارسال كرده و منتظر می‌شود تا این موج به مانع برخورد کند و بازگردد، سپس با اندازه‌گیری زمان رفت و برگشت فاصله آن نقطه تا خود را محاسبه می‌کند. این فناوری می‌تواند در زمانی بسیار کوتاه اطلاعات بسیاری گردآوری کند و همین موضوع باعث شده است در خودروهای خودران بسیار مورد توجه قرار گیرد. امروزه اين فناوري کاربردهای فراوانی پیدا کرده و علاوه بر خودروهای خودران، در نقشه‌برداری از شهرها، باستان‌شناسی، روبات‌های امدادگر و حتی جاروبرقی‌های خودکار استفاده می‌شود.

درج دیدگاه

عصــر بــازی