همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

حمله DDoS

DDoS  مخفف Distributed Denial of Service است که نوعی از حملات DoS (حمله به سرور) محسوب می‌شود. حمله‌ داس زمانی رخ می‌دهد که حجم زیادی از تقاضای کاذب عمدا به‌ سمت سرور مورد هدف روانه شود، تا آن سرور از کار بیفتد. در این نوع حمله، سرور مورد هدف با تقاضاهای فراوان روبه‌رو می‌شود، اما نه از یک منبع مشخص، بلکه از جاهای مختلف به او حمله می‌شود. به ‌جای اینکه تمام تقاضاها از یک ‌IP ارسال شود، هکرها از تعداد زیادی دستگاه در مکان‌های مختلف برای حملات داس بهره می‌گیرند. محافظت سرور در برابر حمله‌‌ توزیع‌شده به مراتب دشوارتر از حمله‌‌ داس است.

درج دیدگاه

عصــر بــازی