همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

امنيت در شبكه‌هاي كامپيوتری

در حالت کلی به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که به منظور جلوگیری از بروز مشکلات امنیتی در بستر شبکه صورت می‌گیرد. این مجموعه اقدامات می‌تواند به‌صورت راهکارهای متعددی در قالب سرویس‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پیاده‌سازی شوند. شايان ذکر است که معمولا بسیاری از روش‌های تامین امنیت توسط رول‌ها (Roles) انجام مي‌شوند. در هر شبکه کوچک یا بزرگ، عمومی یا خصوصی بهتر است دسترسی‌ها کنترل و محدود شده باشند. این کار یک قدم بسیار موثر و بزرگ در جلوگیری از بروز مشکلات امنیتی است؛ زیرا با این کار دسترسی عموم به شبکه محدود شده و تنها افراد و دستگاه‌های مجاز می‌توانند به شبکه متصل شوند.

درج دیدگاه

عصــر بــازی