همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

ماینینگ

از آنجا که ارزهای رمزنگاری شده ماهیت غیرمتمرکز دارند بنابراین برای کار کردن شبکه‌ آنها نیاز است تا افرادی در سراسر دنیا در حیات این شبکه دخیل باشند و سرویس‌ها و خدماتی را در اختیار شبکه قرار دهند. افرادی که در این امر مشارکت می‌کنند بی‌نصیب نمی‌مانند و شبکه به پاس خدمات آنها پاداش‌هایی را در نظر گرفته است که در قالب ارزهای دیجیتالی اهدا می‌شود. دلیل استفاده از این کلمه این است که همانطور که استخراج در معادن کار سختی است و فردی که این کار را انجام می‌دهد ممکن است طلا یا سنگ قیمتی پیدا کند؛ در دنیای ارزهای رمزنگاری شده نیز افرادی که سرویس یا خدمتی به شبکه ارايه می‌کنند، به پاس خدمت دشواری که انجام می‌دهند پاداش دریافت می‌کنند.

درج دیدگاه

عصــر بــازی