همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

جناب آقای سعید عسکری

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل

انتصاب جنابعالی به عنوان "مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل"  را تبریک می‌گوییم و توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.

هفته‌نامه عصر ارتباط

درج دیدگاه

عصــر بــازی