همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

ساخت تانک هوشمند در استونی

یک شرکت روباتیک در استونی از تولید تانک خودرانی خبر داده که قادر به حرکت در میدان‌های نبرد و شناسایی موانع و نیروهای دشمن حتی در شرایط دید بسیار نامناسب و محدود است.

ساخت تانک هوشمند در استونی

در شرایطی که اپراتورهای تانک‌ها یا حتی تانک‌های جنگی خودران معمولا تنها می‌توانند اشیایی را مشاهده کنند که در مسیر خط دید مستقیم آنها قرار دارد، این تانک روباتیک قابلیت‌های سیستم‌های کنترل از راه دور و پهپادهای جنگی را نیز در خود دارد. در تانک یادشده از یک سیستم کنترلی پیشرفته به نام BLVOS استفاده شده که به فرد اپراتور امکان می‌دهد با استفاده از تنها یک تبلت تا فاصله ۲۵۰۰ متري آن را کنترل کند.

درج دیدگاه

عصــر بــازی