هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

روش‌های پیاده‌سازی سیستم عامل‌های مایكروسافت

دراین كتاب با روش‌های پیاده‌سازی سیستم‌عامل‌های خانواده مایكروسافت به صورت ساده و عملی آشنا شده و نیز با محصول شبیه‌سازی شركت مایكروسافت (Virtualpc 2007) آشنا می‌شوید. همچنین نحوه و چند و چون راه‌اندازی یك شبكه مجازی و امن را فراخواهید گرفت. در انتها روش‌های فعال‌سازی محصولات خانواده ویندوز مایكروسافت نیز از دیگر مسایلی هستند كه با آن آشنا خواهید شد. هادی مشكانی فراهانی و روح‌اله آب‌نیكی این كتاب را در 256 صفحه نوشته‌اند و انتشارات ناقوس آن را به قیمت 9 هزار تومان منتشر و عرضه كرده است.

درج دیدگاه

بررسی بازی