هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

صرفه‌جویی یک میلیاردی با راه‌اندازی اتوماسیون اداری بانک ملی

طی شش ماه گذشته که سیستم اتوماسیون بانک ملی ایران در ادارات مرکزی، ادارات امور شعب تهران و واحدهای تابعه و شعب مستقل بانک راه‌اندازی شده، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار گردش نامه در آن انجام شده است و در کاهش هزینه‌های اداری اثر داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، به‌طورکلی می‌توان مدت‌زمان صرفه‌جویی شده در انتقال و جابه‌جایی نامه‌ها را در طول این دوره، بیش از ۳۷ میلیون نفر- دقیقه و هزینه صرفه‌جویی شده از محل نیروی انسانی را بیش از ۵ میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان ارزیابی کرد.

اتوماسیون اداری بانک ملی ایران طی شش ماه گذشته از هدررفت دست‌کم ۴۸ هزار بسته کاغذ جلوگیری و در این بخش تقریباً ۵۷۰ میلیون تومان صرفه‌جویی ایجاد کرده است. این روند می‌تواند کمک زیادی به حفظ محیط‌زیست کند.

مجموع صرفه‌جویی هزینه‌ها در دو بخش کاهش مصرف کاغذ و کاهش هزینه نیروی انسانی با راه‌اندازی سیستم اتوماسیون اداری بانک ملی ایران طی شش ماه گذشته حدود ۶ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

درج دیدگاه

بررسی بازی