هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

دیوار آتش در سیستم‌عامل Linux ازدیدگاه یك هكر

امروزه باوجود طیف گسترده راه‌حل‌های دیوار آتش، انتخاب و پیاده‌سازی دیوار آتش به فرایندی زمان‌گیر مبدل شده است. روش متفاوت در راه‌حل‌های دیوار آتش كه به بازار عرضه شده‌اند، به همراه ادعاهای نصب و مدیریت آسان، ممكن است سازمان‌ها را به سمتی سوق دهد كه بدون آن كه به‌طوركامل نیاز به راه‌حل دیوار آتش را بررسی كنند، تصمیم به پیاده‌سازی آن بگیرند. با اتخاذ تصمیمات عجولانه، سازمان‌ها اثراتی را كه یك راه‌حل دیوار آتش بر شبكه موجود و كاربران آنها می‌گذارد، نادیده می‌گیرد. این كتاب كه توسط انتشارات ناقوس منتشر شده راه‌حل‌های مرتفع كردن این سبك مشكلات را مطرح می‌كند.

 

درج دیدگاه

بررسی بازی