هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

آموزش NETWORK+

این كتاب به منظور یادگیری مفاهیم پایه‌ای شبكه، ویژه دانشجویان، سایر علاقه‌مندان كامپیوتر و فناوری و طرفداران و علاقه‌مندان به مباحث شبكه تهیه و تدوین شده است. تفاوت عمده این نوشتار با كتب مشابه در بازار، عملیاتی بودن مباحث آن است كه موجب می‌شود خواننده سریع‌تر به مقصود رسیده و با مفاهیم اصولی و پایه‌ای مربوط به شبكه‌های رایانه‌ای به زبانی ساده و روان آشنا شود. محمدرضا برقی این كتاب را در 200 صفحه نوشته و انتشارات ناقوس آن را با قیمت 11 هزار تومان منتشر و عرضه كرده است.

درج دیدگاه

بررسی بازی