استفاده از تتوی الکترونیکی برای نظارت بر سلامت انسان

پزشکان برای نظارت بر سلامت قلب از روش های مختلفی بهره می گیرند که یکی از این راهکارها تتوهای الکترونیکی است.

استفاده از تتوی الکترونیکی برای نظارت بر سلامت انسان

پزشکان برای نظارت بر سلامت قلب از روش های مختلفی بهره می گیرند که یکی از این راهکارها تتوهای الکترونیکی است.

هرچند تاکنون تتوهای الکترونیکی انعطاف پذیر دربازار موجود بودند ولی نمونه جدید e-tattoo که توسط یک تیم از دانشگاه تگزاس در آستین، شهری واقع در شرق مینه سوتا طراحی شده بسیار کارآمد است.
این تتو الکتریکی فوق باریک از دو سنسور برای نظارت بهتر بر سلامت قلب بهره می گیرد و ازآنجا که استفاده از آن راحت است، می توان از آن به مدت طولانی برای محافظت از قلب استفاده کرد. همچنین این نمونه بسیار دقیق است چرا که با استفاده از دو روش مختلف بر سلامت قلب نظارت می کند. این تتوی الکترونیکی شامل دو سنسور فیلم بسیار باریک است که یکی از طلا و پلاستیک پلی اتیلن ترفتالات(PET) و دیگری از پلیمری با عنوان پلی وینیلیدن فلوراید(PVDF) ساخته شده است.
این پلیمر همچنین خاصیت پیزوالکتریک دارد به این معنا که وقتی تحت تاثیر فشار مکانیکی قرار می گیرد، شارژ الکتریکی تولید می کند تا انرژی مورد نیاز تتو را تولید کند. هر دو سنسور به یک صفحه باریک شفاف که با ماده پزشکی 3M Tegaderm پوشانده شده است اتصال دارند. این تتوها که برروی قفسه سینه بیمار بالای قلب وی چسبانده می شود،به موازات حرکت پوست، کشیده می شوند بنابراین استفاده از آن بر خلاف نمونه های پیشین برای بیمار راحت است و روزها می تواند آن را به همراه داشته باشد.
این تتو همچنین به کامپیوتر متصل می شود و می تواند به صورت وایرلس داده ها و اطلاعات را به تلفن هوشمندی که در نزدیک بیمار قرار دارد ارسال کند. درواقع این تتو الکتریکی به طور همزمان از دو سنسور موجود و الکتروکاردیوگراف قلب(ECG)و همچنین SCG برای نظارت بر سلامت قلب بهره می گیرد. الکتروکاردیوگراف فعالیت الکتریکی قلب را به صورت یک نمودار نشان می دهد درحالی که SCG میزان ویبره های قفسه سینه را به موازات ضربان قلب اندازه گیری می کند و اطلاعات قابل توجهی را در اختیار پزشک قرار می دهد.