سازمان توسعه تجارت اعلام كرد:

مهلت ثبت‌نام براي شركت در رقابت  صادركننده نمونه كشور تمديد شد

مهلت ثبت‌نام صادركننده نمونه و برند تجاري برتر ايران در سال  1398 با دستور معاون وزير صنعت در امور صادرات براي بنگاه‌هاي توليدي و صادراتي تمديد شد.

مهلت ثبت‌نام براي شركت در رقابت  صادركننده نمونه كشور تمديد شد

مهلت ثبت‌نام صادركننده نمونه و برند تجاري برتر ايران در سال  1398 با دستور معاون وزير صنعت در امور صادرات براي بنگاه‌هاي توليدي و صادراتي تمديد شد.

براساس اين گزارش سازمان توسعه تجارت اعلام كرده كه در نظر دارد در راستاي ماموريتي سازماني و با هدف تحقق اهداف صادراتي و ارج نهادن به تلاش فعالان عرصه توليد و صادرات غيرنفتي، صادر كننده نمونه و برندهاي تجاري برتر ايران را انتخاب و معرفي كرده و در حضور مقامات عالي رتبه كشور از آنها تقدير كند.

به همين منظور سازمان توسعه تجارت ايران از تمام متقاضيان در سطح كشور درخواست كرده در صورتي كه تمايل دارند در اين رقابت ملي شركت كنند به سامانه ميز خدمات الكترونيك سازمان توسعه تجارت به آدرس e.tpo.ir مراجعه كنند.

گفتني است فدراسيون فاوا ايران از تمام صادركنندگان حوزه ICT كشور دعوت كرده كه اگر صادراتي داشتند جهت شركت در اين رقابت اقدام كنند. آخرين مهلت ثبت نام در اين رقابت هشتم مرداد ماه سال 1398 تعيين شده است.