عدم بروز مشکل در وضعیت ارتباطی مناطق زلزله زده

شرکت ارتباطات زیرساخت وضعیت ارتباطی مناطق زلزله زده مسجد سلیمان را عادی عنوان و اعلام کرد که شبکه ارتباطی کشور هیچ مشکلی ندارد.

عدم بروز مشکل در وضعیت ارتباطی مناطق زلزله زده

شرکت ارتباطات زیرساخت وضعیت ارتباطی مناطق زلزله زده مسجد سلیمان را عادی عنوان و اعلام کرد که شبکه ارتباطی کشور هیچ مشکلی ندارد.

 به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، با تمهیداتی که صورت گرفته هیچ مشکلی در زمینه اختلال یا قطعی در شبکه‌های ارتباطی زیرساخت در مناطق زلزله زده نداریم.

با توجه به افزایش حجم تماس‌های ارتباطی در این مناطق و برای رفع نگرانی هموطنان، تجهیزات فنی و کانالهای ارتباطی جهت سهولت در برقراری ارتباط افزایش پیدا کرده است.

با تدابیری که صورت گرفته جمعی از کارشناسان و متخصصان از مرکز و ادارات کل ارتباطات زیرساخت استان، در قالب تیم‌های فنی برای پشتیبانی و رفع مشکلات احتمالی به مناطق زلزله زده اعزام شدند.

شرکت ارتباطات زیرساخت از اعلام آمادگی این شرکت برای کمک هر چه بیشتر به تأمین زیرساخت‌های ارتباطی جهت تسهیل در ارتباطات مردم در مناطق زلزله زده خبر داد.