عملیات کابل برگردان عامل اختلال در مراکز مخابراتی تهران

ارتباط تلفنی مشترکان ۱۱ مرکز مخابراتی به دلیل انجام عملیات کابل برگردان دچار اختلال می شود.

عملیات کابل برگردان عامل اختلال در مراکز مخابراتی تهران

ارتباط تلفنی مشترکان ۱۱ مرکز مخابراتی به دلیل انجام عملیات کابل برگردان دچار اختلال می شود.

 عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی پیام نور، شهید فرد اسدی، دانشگاه، توحید، ولی عصر، آل اسحاق، شهید بهشتی، شهید رمضانی، حافظ، آزادگان و شهید حق شناس انجام می‌شود.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره‌های ۴۴۴۰ الی ۴۴۴۹، ۴۴۶۰ الی ۴۴۶۲، ۴۴۸۹، ۴۴۲۷، ۴۴۲۹، ۴۶۰۴ در محدوده خیابان‌های چهار باغ غربی، لاله غربی، باکری، جنت آباد به مدت ۴۸ ساعت و مرکز مخابرات حافظ با پیش شماره‌های ۶۶۷۰ الی ۶۶۷۶ در محدوده خیابان‌های سی تیر، پروفسور رولند به مدت ۷۲۲ ساعت دچار اختلال می‌شود.

در همین حال ارتباط مشترکان در مراکز مخابراتی شهید فرد اسدی، دانشگاه، توحید، ولی عصر، آل اسحاق، شهید بهشتی، آزادگان و شهید رمضانی از ساعت ۲۴ سوم مردادماه به مدت ۶ ساعت با اختلال همراه است.

ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید حق شناس با پیش شماره‌های ۴۴۷۰ الی ۴۴۷۴ در محدوده شهرک شهید باقری نیز از روز شنبه ۵ مردادماه به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال می‌شود.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه