بازدید وزیر صمت از شهرک صنعتی شمس آباد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران گفت: در دو ماهه اول امسال ۲.۵ برابر ۱۷ ماه گذشته زیر ساخت های آب، برق، گاز و تلفن در شهرک های صنعتی این استان ایجاد کردیم.

بازدید وزیر صمت از شهرک صنعتی شمس آباد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران گفت: در دو ماهه اول امسال ۲.۵ برابر ۱۷ ماه گذشته زیر ساخت های آب، برق، گاز و تلفن در شهرک های صنعتی این استان ایجاد کردیم.

به گزارش عصر ارتباط آنلاین و به نقل از شاتا، صابر پرنیان در نشست صمیمی وزیر صمت با صنعتگران و تولیدکنندگان شهرک صنعتی شمس آباد تهران با بیان این مطلب، افزود: این پنجمین باری است که رضا رحمانی به عنوان وزیر صمت به واحدهای صنعتی مستقر در استان تهران می آید.

وی با بیان اینکه اعتباراتی که شرکت شهرک های صنعتی استان تهران از استانداری دریافت می کند زیر یک درصد است، افزود: این در حالی است که میانگین کشوری ۵ درصد است و ما می خواهیم میانگین دریافتی ما به متوسط کشوری برسد.

از ۲۵۰ واحد صنعتی در ۵ ماه گذشته بازدید کردیم 
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران با بیان اینکه از ۲۵۰ واحد صنعتی در پنج ماه گذشته بازدید کردیم، گفت: شرکت شهرک های صنعتی استان تهران با نظرات همین صنعتگران و تولیدکنندگان اداره می شود.

اعتبارات زیرساخت های شهرک های صنعتی استان تهران را ۵ برابر افزایش دادیم 
پرنیان با یادآوری اینکه ۱۳ بار در همین شهرستان ری حضور پیدا کردیم، تصریح کرد: اعتبارات زیرساخت های شهرک های صنعتی استان تهران را ۵ برابر افزایش دادیم.

اعتبارات شهرک صنعتی شمس آباد را ۶ برابر کردیم


وی با اشاره به اینکه اعتبار شهرک صنعتی شمس آباد سال گذشته ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود، اضافه کرد: امسال آن را ۶ برابر کردیم و به ۷۰ میلیارد تومان رساندیم.

هیچ بن بستی در راه تولید و رونق تولید وجود ندارد 

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران در ادامه تصریح کرد: هیچ بن بستی در راه تولید و رونق تولید وجود ندارد و در ۲ سال آینده زیرساخت های شهرک های صنعتی مستقر در استان تهران را به حد قابل قبولی می رسانیم.

پرنیان در پایان گفت: دستگاه های خدمات رسان میز کار خود را به داخل شهرک ها و نواحی صنعتی و در کنار صنعتگران و تولیدکنندگان بیاورند.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه