اجرای بیش از 10پروژه امنیت سایبری در پژوهشگاه ارتباطات

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بیش از 10 عنوان پروژه در حوزه پدافند سایبری به صورت دقیق و هدفمند در حال اجراست که جزو تکالیف حاکمیتی است.

اجرای بیش از 10پروژه امنیت سایبری در پژوهشگاه ارتباطات

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بیش از 10 عنوان پروژه در حوزه پدافند سایبری به صورت دقیق و هدفمند در حال اجراست که جزو تکالیف حاکمیتی است.

وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره طرح‌ها و پروژه‌های پدافند سایبری در این پژوهشگاه اظهار کرد: طی دوره‌های متفاوت در این پژوهشگاه پروژه‌هایی به انجام رسیده که این پروژه‌ها و مستندات آنها  موجود است.

وی افزود: تمامی مستندات پدافند سایبری در کتابخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل دسترسی است و می‌تواند مورد استفاده مجریان و فعالان شبکه ملی اطلاعات قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: بیش از 10 عنوان پروژه در این حوزه به صورت دقیق و هدفمند در حال اجراست که جزو تکالیف حاکمیتی است. 

وی در پایان خاطرنشان کرد:‌پژوهشگاه فعالیت خوبی در این خصوص داشته و بخش تحقیقات تمامی این پروژه‌ها به طور کامل در این پژوهشگاه انجام شده و زمینه پژوهشی آن نیز تامین شده البته 9 ماه تا ارائه این پروژه‌ها زمان باقی است.