هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

اپلیکیشن هفته نامه عصر ارتباط منتشر شد

اپلیکیشن هفته نامه عصر ارتباط منتشر شد

اپلیکیشن رسمی هفته نامه عصر ارتباط برای دستگاه های اندرویدی منتشر شد

با دریافت اپلیکیشن عصر ارتباط می توانید هفته نامه عصرارتباط را روی دستگاه اندرویدی خود ورق بزنید

در قسمت اخبار آنلاین قادر خواهید بود اخبار روزانه منتشر شده در وبسایت هفته نامه عصر ارتباط را در دستگاه اندرویدی خود مطالعه کنید

در بخش اخبار هفته نامه نیز میتوانید آرشیو هفته نامه عصر ارتباط را مشاهده کنید و با انتخاب هر شماره اخبار مربوط به آن شماره را مشاهده خواهید کرد

همچنین در قسمت تماس با ما می توانید نظرات خود را ثبت و یا اخبار خود را برای ما ارسال کنید


اپلیکیشن هفته نامه عصر ارتباط را میتوانید از مایکت دریافت کنید

دریافت از مایکت

درج دیدگاه

بررسی بازی