نمايشگاه شهر هوشمند با حمايت نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور برگزار می شود

‌ در پی برگزاری موفق دوره اول نمایشگاه ؛ دومین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند از تاریخ ۲۲ تا ۲۴ دی ماه 1398 در محل مصلای امام خمینی (ره) تهران و با حمایت  نهاد ریاست جمهوری (مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت) ، وزارت کشور(مرکز توسعه دولت الکترونیک ، فناوری اطلاعات و آمار) ، وزارت راه و شهرسازی ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  برگزار مي‌شود.

نمايشگاه شهر هوشمند با حمايت نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور برگزار می شود

‌ در پی برگزاری موفق دوره اول نمایشگاه ؛ دومین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند از تاریخ ۲۲ تا ۲۴ دی ماه 1398 در محل مصلای امام خمینی (ره) تهران و با حمایت  نهاد ریاست جمهوری (مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت) ، وزارت کشور(مرکز توسعه دولت الکترونیک ، فناوری اطلاعات و آمار) ، وزارت راه و شهرسازی ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  برگزار مي‌شود.

این نمایشگاه بزرگترین رویداد حوزه شهر هوشمند در کشور در مساحت 21000 متر مربع است و پش بینی می‌شود بالغ بر 400 شرکت از حوزه‌های مرتبط در شهر هوشمند در این رویداد مشارکت كنند.

این نمایشگاه با محورهای حمل و نقل هوشمند، محیط زیست هوشمند، تجهیزات زیرساخت‌های اطلاعات و مخابرات ،ساختمان‌‌های هوشمند، امنیت در شهرهای هوشمند ، دولت هوشمند ، سلامت، آموزش و ورزش، موضوعات مستقل ، انرژی واقتصاد هوشمند برگزار مي‌شود.

هدف از برگزاري اين نمایشگاه توسعه بازار شهر هوشمند و بهبود كيفيت زندگي شهري؛ استفاده از تجربيات موفق ديگر كشورها و آشنايي فعالان حوزه فاواي كشور با آخرين دستاوردهاي حوزه شهر هوشمند اعلام شده است.

از جمله نكات ويژه اين نمايشگاه برگزاري استارتاپ ويكند شهری سه روزه در طي برگزاري نمايشگاه شهر هوشمند و معرفي برگزيدگان در روز اختتاميه است.

همچنين در اين نمايشگاه ضمن برگزاري كارگاه‌ها و پنل‌های تخصصی سعي مي‌شود تا آموزش‌های كاربردي در خصوص شهر هوشمند ارايه شود. محورهاي اصلي پنل‌هاي تخصصي نمايشگاه شهر هوشمند شامل استقرار عدالت اجتماعی در شهر هوشمند، نقش استارتاپ‌های ورزش و سلامت در توسعه شهر هوشمند، توسعه اکوسیستمی استارتاپی و خدمات شهروندی در بستر شهر هوشمند، ايجاد مراکز شتابدهنده شهری، اقتصاد نوآورانه در شهر هوشمند و نقش کارآفرینی محلات تهران در توسعه اقتصاد دیجیتال است.

 

باتوجه به این که فرآيند ثبت نام نمایشگاه از اول مرداد ماه شروع شده متقاضيان جهت حضور در این رویداد می توانند با شماره‌هاي 22893242 و 22893244 تماس حاصل کرده و یا به آدرس اینترنتی www.iransmartcity.com مراجعه كنند.