انتصاب معاون پژوهش مخابرات

معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران منصوب شد.

انتصاب معاون پژوهش مخابرات

معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران منصوب شد.

وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی مهدی فسنقری را به سمت معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی این پژوهشگاه منصوب کرد.

در متن این حکم، مسئولیت‌های زیر به معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران محول شده است.

۱. ارائه و پیاده سازی راهکارهای لازم به منظور راهبری و مدیریت تحقیقات با بهره گیری از توانمندی های داخلی پژوهشگاه و ظرفیت دانشگاه ها، پارک تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی به ویژه شرکت های دانش بنیان.

۲. اصلاح سیاست­ها، اولویت­ها و فرآیندهای پژوهشی پژوهشگاه در جهت نقش آفرینی موثر، چابک و بدون سازوکارهای بروکراتیک زائد در انجام تحقیقات کاربردی و تقاضامحور در تعامل با تمامی دستگاه ها و شرکت های دولتی و خصوصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۳. بازنگری و سازمان­دهی «موضوعات محوری پژوهشی» و «پروژه­‌های تدوین نقشه راه» و ارائه سازوکار اجرایی تحقق آن­ها در قالب ساختار پژوهشی پژوهشگاه.

۴. ایجاد سازوکار نظارت بر عملکرد واحدهای پژوهشی درجهت نقش آفرینی هرچه موثرتر در حل مساِئل کاربردی بخش.

۵. یکپارچه­‌سازی سامانه­‌های اطلاعات پژوهشی و تأمین پاسخ­گویی و شفافیت در این حوزه.

۶. ساماندهی جذب، به‌کارگیری و ارتقاء نیروی انسانی در حوزه های پژوهشی با تاکید بر جلوگیری از انباشت نیروی انسانی غیرکارآمد.

۷. رصد، پایش و بومی­‌سازی فناوری­های نوین حوزه­ ارتباطات و فناوری اطلاعات، برمبنای ایجاد نظام نوآوری باز.

۸. اهتمام به توسعه همکاری­‌های بین­‌المللی و مشارکت در فعالیت­‌های پژوهشی بین­‌المللی.

درهمین حال، رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران در حکمی مریم طایفه محمودی را نیز به سمت مدیر دفتر آموزش، همکاری های علمی و بین المللی این پژوهشگاه منصوب کرد.

شرح مسئولیت‌های محول شده در این حکم نیز به شرح زیر است.

۱. اهتمام در اصلاح و بهبود آیین نامه های مرتبط با اعضای هیئت علمی و بهبود سیستم ارتقا و ترفیع.

۲. تسهیل سازوکارهای انتشار و گسترش نشریه ها، کتب و مقالات تخصصی در راستای ارتقای جایگاه علمی پژوهشگاه.

۳. برنامه ریزی و همکاری در اجرای دوره های آموزشی تخصصی با همکاری پژوهشکده ها و روابط عمومی.

۴. ایجاد سازوکار مناسب درجهت حضور موثر پژوهشگاه در همایش ها و سمینارهای تخصصی مرتبط با موضوعات محوری و در راستای اسناد، قوانین و مقررات بالادستی.

۵. ارتقای جایگاه بین المللی پژوهشگاه و تسهیل سازوکارهای همکاری بین المللی در راستای محورهای پژوهشی پژوهشگاه.