مدير كل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات مطرح كرد:

برگزاری دومين نمايشگاه شهر هوشمند اقدامی مثبت برای هوشمندسازی شهری

مدير كل دفتر نوآوري و حمايت از سرمايه‌گذاري وزارت ارتباطات ضمن تاكيد بر اينكه تحقق شهر هوشمند صرفا وظيفه يك نهاد نيست؛ برگزاري نمايشگاه‌ در خصوص هوشمندسازي شهري از جمله برگزاري دومين نمايشگاه بين‌المللي شهر هوشمند را اقدامي مثبت با رویکرد توسعه شبکه سازی و الزامات علمی ، ترویجی و فرهنگی  ارزيابي كرد.

برگزاری دومين نمايشگاه شهر هوشمند اقدامی مثبت برای هوشمندسازی شهری

مدير كل دفتر نوآوري و حمايت از سرمايه‌گذاري وزارت ارتباطات ضمن تاكيد بر اينكه تحقق شهر هوشمند صرفا وظيفه يك نهاد نيست؛ برگزاري نمايشگاه‌ در خصوص هوشمندسازي شهري از جمله برگزاري دومين نمايشگاه بين‌المللي شهر هوشمند را اقدامي مثبت با رویکرد توسعه شبکه سازی و الزامات علمی ، ترویجی و فرهنگی  ارزيابي كرد.

به گزارش ستاد خبري دومين نمايشگاه بين‌المللي شهر هوشمند، حميدرضا احمديان مديركل دفتر نوآوري و حمايت از سرمايه گذاري وزارت ارتباطات درپاسخ به روابط عمومي دومين نمايشگاه بين‌المللي شهر هوشمند در خصوص اين كه هوشمندسازی چگونه می تواند به تمام مولفه ها به صورت همزمان و متوازن کمک کند و اين كه آیا اجراي شهر هوشمند صرفا وظیفه یک نهاد مشخص است یا اینکه نهادهای مختلف می بایست در کنار یکدیگر به رشد و تعالی شهری و هوشمند سازی آن کمک کنند؛ ابراز داشت: قطعا در کشور با توجه به سیاست هایی که در حوزه اجتماعی و زیرساختی وجود دارد تحقق شهر هوشمند وظیفه یک ارگان خاص همچون شهرداری نیست و بایستی مدلی مرجع و مبتنی بر شاخص های کمی و دست یافتنی و البته اهداف شفاف، وجود داشته باشد و در نهایت ماتریس وظایفی تعریف شود که بتواند وظیفه و نقش و حتی اقدام هر بخش را ثورت شفاف و با رعایت تمامی جنبه های اجرای ترسیم کند.

وي افزود: لازم است که ما در حوزه هوشمندسازی هدف گذاری درست و صحیح نیز داشته باشیم و متناسب با هدف‌هاي تعيين شده راهبردهای معین را مشخص کنیم و بر اساس راهبردها شاخص های را تعیین کنیم. نمی‌توان به سمت هوشمند سازی و ایجاد شهر هوشمند حرکت کرد در حالی که هنوز شاخص های قابل اندازه گیری تعریف نکرده باشیم. بر این اساس باید بگوییم که شهر هوشمند در واقع یک تعریف سیستماتیک نیست بلکه می بایست نگاه توسعه و مکانیزم های شهری در آن وجود داشته باشد و سپس نگاه سیستماتیک یا هوشمندی در درون آن اتفاق بیفتد.

برای اینکه بتوانیم یک مدل شهر هوشمند داشته باشیم می بایست مجموعه ای از تفکرات در کنار هم قرار بگیرند تا آن مدل را تعریف کنند که این شامل کسانی است که در حوزه معماری در حوزه مسائل اجتماعی، سرویس های حمل و نقل وسایل حوزه‌های مربوط مربوطه کار می کنند چرا که شاخص هایی که در آینده تعریف می شوند ازجنس این حوزه ها خواهند بود.

احمديان تاكيد كرد: اگر روشی متفاوت با آنچه ذکر شد را ملاک قرار دهیم هوشمند سازی ایجاد شده احتمالاً فقط ظاهر زيبايي خواهد داشت اما کارکرد لازم را به ما ارائه نمی دهد.

مدیرکل دفتر نوآوري و حمايت از سرمايه‌گذاري وزارت ارتباطات افزود: در فضای تکنولوژی جدید ما یک سری پیشرانه داریم که فناوری‌های جدید از جمله بلاک چین، بيگ‌ديتا و اينترنت اشياء برخي ازمباحث مربوط به اين پیشرانه‌های تکنولوژی هستند. این پیشرانه‌ها ما را به سمت پارادایم‌های جدید می‌برند برای مثال دنیای بدون کاغذ و یا دنیایی که دسترسی بازتری داشته باشد ما را به سمت توسعه ابزار دیجیتالی می برد. پس نگاه اول آن است که یکی از پارادایم هایی که متاثر از این پیشرانه‌ها می شود پارادایم‌های مرتبط با حوزه شهری است. توجه داشته باشيد كه ما در کشور از الگوی توسعه پایدار استفاده می کنیم که دارای اولویت اساسی در اقتصاد، محیط زیست و جامعه است؛ این مولفه ها بر اساس یک سری زیر مولفه ها با یکدیگر در ارتباط هستند یعنی اجتماع با محیط زیست و محیط زیست با اقتصاد هريك دو به دو با يكديگر در ارتباط هستند.

مدير كل دفتر نوآوري و حمايت از سرمايه‌گذاري وزارت ارتباطات در تشريح مدل توسعه پايدار گفت: توجه داشته باشید که در مدل توسعه پایدار می بایست هر سه مولفه يعني جامعه، اقتصاد و محيط زيست به صورت همزمان رشد پیدا کنند. به هر روي خواه ناخواه این مولفه ها در پارادایم شهری وارد می شوند و بر زیرساخت‌های شهری اثر می گذارند و بر همین اساس ما می‌بایست به دنبال مدلی باشیم که بر اساس آن بتوان هوشمندسازی شهر را به شکل متوازن و همزمان انجام داد.

احمديان متذكر شد:  تاکید من بر این است که وقتی در خصوص شهر هوشمند صحبت می کنیم نباید تنها با تمرکز هوشمندی فقط به سراغ شهر برویم. ابزار هوشمندی تنها یک مولفه در تحقق شهرهای آینده یا همان شهرهای هوشمند است و هر شهر دارای مولفه های خاص خودش است است که در زمان هوشمند سازی می بایست آنها را مورد نظر قرار دهیم.  به عنوان مثال روابط فرهنگی و اجتماعی در درون شهر وجود دارد و یا مولفه های دیگر در خصوص شهر به زیرساخت ها و معماری بر می گردد کسب و کار، سلامت و حمل و نقل نیز برخی دیگر از مولفه های زیر مجموعه شهر هستند.

احمديان در پاسخ به اين پرسش كه محورهاي اساسي كه مي‌بايست در هوشمندسازي شهرها مورد توجه قرار گيردچه هستند  نيز گفت:  مسئله هوشمندی سه محور اساسی دارد یعنی می‌بایست چابکی داشته باشد، موضوعات دیجیتالی در آن وجود داشته باشد و دارای ابزارهای هوشمند باشد. وي ادامه داد: البته حداقل 5 متغیر بر این سه محوراساسي اثر گذار هستند؛ اول آنکه اگر موضوع را بخواهیم در حوزه هوشمند سازی مطرح کنیم می بایست به متغیر پایداری توجه کنیم یعنی اینکه مدل تعریف شده می بایست پایداری داشته باشد. متغیر بعدی مبحث دانشی بودن است یعنی هر اتفاقی که برای هوشمند سازی می افتد بایستی بر مبنای دانش باشد و اصطلاحاً دانشی باشد. متغیر آخرین نیز مبحث دسترسی پذیری یا نتورکینگ است یعنی می بایست امکانات و خدمات به سطوح پایین و بالای جامعه به شکل متوازن ارائه شود. سایر متغیرها نیز نوآوری و یادگیری را نیز داریم. میزان نوآوری اعمال شده در شهر هوشمند و توسعه اقدامات با درجه یادگیری بالا از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر تمام موارد ذکر شده مورد نظر قرار گیرد می توان امیدوار بود که به نتیجه مورد نظر دست یابیم و آن وقت است که شهر هوشمند به ایجاد اکوسیستم دیجیتال در شهر کمک می کند.

مدير كل دفتر نوآوري وزارت ارتباطات در خصوص چونگي ايجاد زيرساخت در شهرهاي هوشمند نيز ابراز داشت: نکته با اهمیت دیگری که نباید فراموش کنیم آن است که باید تلاش کنیم که بدون تخریب معماری سنتی شهر ها به سمت هوشمند سازی برویم. معتقدم که ما می‌بایست اهداف شفاف و معین داشته باشیم . به عنوان مثال شهر هوشمند را در کنار کمک به ارتقاء زندگی شهری مردم ببینیم و به دنبال بهبود کیفیت زندگی مردم باشیم؛ اميدوارم كه دومين نمايشگاه بين المللي شهر هوشمند بتواند گامي موثر گامي موثر در اين جهت بردارد.

گفتني است دومین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند با هدف پیشبرد کشور به سمت ایجاد شهر های هوشمند از ۲۲ تا ۲۴ دی ماه در مصلای تهران برگزار می‌شود.

‌در این نمایشگاه هیئت های تجاری از کشورهای مختلف حاضر خواهند بود و البته شرکت های داخلی و استارتاپ های توانمند در حوزه شهر هوشمند نیز حضوری فعال در این نمایشگاه خواهند داشت.

‌از مهمترین حامیان این رویداد می‌توان به وزارت راه و شهرسازی مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات امنیت نهاد رياست جمهوری اشاره کرد.

‌باتوجه به این که ثبت نام نمایشگاه از اول مرداد ماه شروع شده متقاضان جهت حضور در این رویداد می توانند با شماره  22893242 و 22893244 تماس حاصل کرده و یا به آدرس اینترنتی www.iransmartcity.com مراجعه كنند.    

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه