پژوهشگاه فاوا و پژوهشگاه فضایی به دنبال پرهیز از موازی کاری

رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات گفت: به دنبال این هستیم که پروژه موازی با پژوهشگاه فضایی نداشته باشیم تا هم از موازی کاری پرهیز شود و هم تلاش دو پژوهشگاه نتیجه داشته باشد.

پژوهشگاه فاوا و پژوهشگاه فضایی به دنبال پرهیز از موازی کاری

رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات گفت: به دنبال این هستیم که پروژه موازی با پژوهشگاه فضایی نداشته باشیم تا هم از موازی کاری پرهیز شود و هم تلاش دو پژوهشگاه نتیجه داشته باشد.

وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات، با اشاره به فعالیت‌های این پژوهشگاه در زمینه پروژه‌های تعریف شده در وزارت ارتباطات گفت: برای انجام برنامه‌های وزارت ارتباطات با سایر نهادها نیز همکاری داریم و پژوهشگاه فضایی نیز مواردی را که می‌داند در آن موارد پژوهشگاه فناوری از اطلاعات کافی برخوردار است، سفارش پروژه می دهد.

وی افزود: همچنین سازمان فضایی ایران  پروژه‌هایی را  برای این پژوهشگاه تعریف می‌کند تا پروژه‌های مورد نیاز را به انجام رساند. البته این کار بعد از ارزیابی توانمندی پژوهشگاه فضایی صورت می‌گیرد.

رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات تاکید کرد: این پژوهشگاه، پروژه‌هایی را که به آن واگذار می شود، به طور کامل به نتیجه می‌رساند اما نمی‌خواهیم پروژه موازی با پژوهشگاه فضایی ایران داشته باشیم.چرا که موازی کاری موجب می‌شود تا تلاش دو پژوهشگاه نتیجه مطلوب را نداشته باشد.

وی اضافه کرد: البته تعدادی از پروژه‌های این پژوهشگاه با همکاری پژوهشگاه فضایی در حال انجام است و ما برای همکاری با این پژوهشگاه مشکلی نداریم.