صندوق جسورانه برای کسب و کارهای فین تک تشکیل شد

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی از تشکیل صندوق جسورانه بورسی برای کسب و کارهای فین تک با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی در این صندوق ۴۰ میلیارد سرمایه گذاری داشته است.

 صندوق جسورانه برای کسب و کارهای فین تک تشکیل شد

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی از تشکیل صندوق جسورانه بورسی برای کسب و کارهای فین تک با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی در این صندوق ۴۰ میلیارد سرمایه گذاری داشته است.

علی وحدت با اشاره به وضعیت بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای دانش بنیان و جدید گفت: جذب منابع از طریق سیستم بانکی برای صندوق نوآوری و شکوفایی و حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان و نوین بسیار اهمیت دارد و بانک‌ها نیز با توجه به اهمیت موضوع و تاکید از سوی بانک مرکزی توانسته‌اند تا همکاری خوبی برای تامین منابع مالی و ارائه تسهیلات مناسب داشته باشند.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه میزان ارائه تسهیلات از سوی شبکه بانکی در سال جاری بسیار خوب بوده است، اظهار داشت: بر اساس میزان مصوبات و پرداختی های صندوق میزان پرداخت تسهیلات بانکی از انتظارات صندوق در سال جاری که ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود بسیار فراتر رفته و تا پایان نیمه اول امسال می‌توان گفت که بیش از دو هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شدهکه روندی مثبت به شمار می‌رود و سبب توسعه کسب و کارها و اقتصاد نوین خواهد شد.

وی با اشاره به تاکید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه صندوق‌های جسورانه بورسی، خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۶ صندوق جسورانه بورسی فعالیت دارند و برای فعالیت ۱۰ صندوق دیگر نیز موافقت‌های لازم اخذ شده و در حال ورود به بازار هستند که بزودی تمام آنها محقق خواهد شد.

وحدت با بیان اینکه به کسب و کارهای  فین تکی توجه ویژه شده است، افزود: صندوق جسورانه بورسی در زمینه کسب و کارهای فناوری مالی و بانکی  با سرمایه‎ای معادل ۱۰۰ میلیارد تومان در حال ایجاد است که صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توسعه بازار فین تک و حمایت از کسب و کارهای نوین و دانش بنیان در این بخش بالغ بر ۴۰ درصد این مبلغ یعنی ۴۰ میلیارد تومان در آن سرمایه گذاری داشته است.